•  
  •  
Velkommen til

Round Table Trondheim

Om Round Table

Round Table Norge er en sammenslutning av lokalklubber i Norge, hvis formål er:

- å bringe sammen unge menn av forskjellige yrker for gjennom samarbeid og vennskap å øke kunnskap og forståelse for hverandre.

- å fremme en bedre forståelse av samfunnet og den enkeltes plass i dette.

- å fremme internasjonal forståelse og vennskap.

Adopt - Adapt - Improve
"YT FØR DU KREVER"


Round Table er en organisasjon for menn i alderen 20-40 år. Vi er politisk og religiøst uavhengige og ønsker en bred sammensetning av medlemmer på tvers av yrkesgrupper og økonomisk og kulturell bakgrunn.

I Norge består Round Table av 65 lokale klubber fra Farsund i sør til Hammerfest i nord. Vi har klubber i de store byene og i små lokalsamfunn rundt omkring i landet. Felles for alle klubbene er at vi driver vår virksomhet basert på Round Table Norges formålsparagraf og målet om å bringe sammen unge menn av forskjellige yrker.

Round Table er en organisasjon for den som ønsker å utvide sitt nettverk og bli kjent med personer en ellers ikke ville blitt kjent med. Vi sier ofte at de fleste har tre ben å stå på i livet: Familie, venner og jobb; Round Table er et fjerde ben hvor du ved å omgås mange ulike personerligheter og yrkeskategorier får et bredere perspektiv og blir mer kjent med samfunnet vi lever i og hvordan dette henger sammen.

Round Table klubber har møte i utgangspunktet hver 14. dag (med unntak av sommer, jul og påske). Møtene kan ha ulik karakter og innhold slik som bedriftspresentasjoner, sportsaktiviteter, besøk hos offentlige myndigheter eller etater, sosiale aktiviteter, foredrag av ulike slag med mer.

Tablere fra Norge og andre land møtes også på ulike arrangement rundt omkring. Form og innhold på arrangementene varierer stort fra Maskeradeball i Venezia til isbading i Tromsø og Bowling-NM i Ørsta.

Ettersom hver RT-klubb har et nummer finnes også nummerklubber i andre land, dvs klubber i andre land som har samme nummer. Nummerklubber møtes hvert år på nummermøter som arrangeres på rundgang i de ulike landene. Dette er arrangement som gjerne er åpne for partnere og familie som på den måten også får ta del i det internasjonale vennskapet.

Round Table er som nevnt begrenset til menn i alderen tyve til førti år, men vi har søsterorganisasjonen Ladies Circle som er bygd på mange av de samme prinsippene. LC er for kvinner i alderen atten til førtifem. LC og RT samarbeider både lokalt og nasjonalt, og har en del felles arrangement og møter. For de som har passert aldersgrensen på førti finnes et liv etter Round Table i 41-Norge hvor man kan være medlem livet ut.

0

Klubber i Norge

0

Medlemmer i Norge

0

Nasjonale organisasjoner internasjonalt

0

Medlemmer internasjonalt

Historien

 

Begynnelsen

Louis Marchesi, en 28 år gammel rotarianer i Norwich Rotary klubb i England kjente seg alene som ung forretningsmann i Rotary. På et møte i 1926 foreslo han å etablere en lignende klubb innenfor Rotary for unge menn, men forslaget ble avvist. Han bestemte seg da for å etablere en selvstendig klubb for unge menn basert på Rotaryprinsippet. Han hadde oppdaget at yngre menn ofte hadde pro- blemer med å uttrykke seg fritt i eldres nærvær og at det var vanskelig å etablere kontakter utenfor sin egen yrkesgruppe. Mange savnet også kameratskapet fra skole og militærtjeneste. Den 14 mars 1927 stiftet Marchesi den første klubben i Norwich og dette ble starten på det som i dag er en verdensomspennnede bevegelse.
 

Adopt – Adapt – Improve

Marchesi fikk idéen til både navnet og mottoet da han hørte prinsen av Wales hold en tale ved industrimessen i Birmingham i 1927. Prinsen uttalte blant annet: «The young business and professional men of this country must get together round the table, adopt methods that proved so sound in the past, adapt them to the changing needs of the times and, whenever possible, improve them». Mottoet ble dermed Adopt – Adapt – Improve og navnet på organisasjonen ble Round Table.
 

Spredningen ut i verden

Etter at Marchesi hadde etablert den første klubben i Norwich spredte idéen seg raskt og i juni 1929 fantes 16 RT-klubber i England og den første nasjonelle orga- nisasjonen ble etablert. RTs målsetnining med å fremme vennskap og forståelse internasjonalt ble innført i 1933. År 1936 kom Round Table til Danmark som det første landet utenfor England. Norges første Round Table klubb ble etablert i Bergen i 1947 med Århus i Danmark som fadderklubb.
 

Round Table International

Den internasjonale organisasjonen Round Table International ble etablert i 1947 og eksisterte frem til den ble oppløst i 1961. Alle RT-land ble da istedet medlem- mer av World Council of Young Men’s Service clubs (WOCO). Etter at WOCO endret retning ble Round Table International gjenopprettet i 1991 med mål om å fokusere på «unge menn opptil 40″. RTI har idag over 30.000 medlemmer fordelt på 52 ulike land. Round Table Norge har per November 2012 65 klubber og ca 1150 medlemmer.